...ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน
ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ 0-7580-9364 โทรสาร 0-7580-9365

Email : office@krungyan.go.th