...ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช...
 
 
 
 
 
 
 
 
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA)
 
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
 
คู่มือการประเมิน ITA 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 38 คน] เมื่อ 08 เม.ย. 2563
คู่มือการประเมิน ITA 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 38 คน] เมื่อ 05 ก.พ. 2562
ผลการประเมินรายหน่วยงานปี2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 84 คน] เมื่อ 07 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1