ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน
ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ 0-7580-9364 โทรสาร 0-7580-9365

Email : office@krungyan.go.th

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
หัวข้อ
กรุณาให้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่าน
ชื่อ-นามสกุล
โทรศัพท์
E-mail
รายละเอียด
ใส่ตัวอักษร